EML

Liikmeks astumine

Selleks, et Eesti Mustkunstnike Liidu liikmeks astuda, tuleb alustuseks kindlasti läbi lugeda liidu põhikiri. Kui põhikiri on vastuvõetav, tuleks ühendust võtta liidu juhatusega, leppida kokku aeg ning kohtuda viimastega näost näkku. Oleks väga hea, kui uuel liitu astujal on olemas liidusisene soovitaja.

Tähelepanu väärib seik, et mustkunstnike liit ei ole mustkunsti kool, kus soovijatele trikid selgeks õpetatakse. Iga liidu liikmeks pürgija peab olema saavutanud omal käel õppides mingisuguse taseme nii mustkunstialaste teadmiste kui ka trikkide vallas.

Kohtumisel liidu juhatusega otsustatakse, kas uus liige sobib mustkunstnike liitu või mitte. Kui inimene on sobilik, tuleb täita vastav avaldus ning tasuda sisseastumismaks ja aastamaks, mispeale võetakse ta vastu kandidaatliikmeks.

Kandidaatliikme prooviaeg kestab pool aastat, mille ajal peab ta liidu üritustest osa võtma ning oma mustkunstialast arengut teiste liidu liikmetega jagama.

Kui katseaeg on läbitud, saab uus liige liidu täieõiguslikuks liikmeks.

Üritused

Vaata kõiki

Uudised

Vaata kõiki